เส้นทางส่งออกผลไม้ไทย ไปสู่เมืองจีนดินแดนมังกร

                ผลไม้เป็นสินค้าทางการเกษตรของไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงมาก เพราะผลไม้ไทยเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามีคุณภาพดี รสชาติอร่อย ส่วนตลาดส่งออกในเอเชียที่สำคัญ ได้แก่ประเทศ ฮ่องกง เวียดนาม และที่สำคัญคือประเทศจีน

ผลไม้สำคัญที่ส่งออกไปยังประเทศจีน คือ ทุเรียน ลำไย มังคุด เป็นต้น แต่ 3 ชนิดนี้เป็นชนิดที่มีการส่งออกมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีผลไม้แห้ง เช่น ลำไยแห้ง และมะขามแห้งด้วย ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ไปยังจีนถึง1  ใน 3 ของปริมาณผลไม้ที่ส่งไปจำหน่ายทั่วโลก ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก ประชากรในประเทศก็ย่อมมากตามไปด้วย ดังนั้นเรื่องของการคมนาคมหรือเส้นทางการนำเข้าก็หลากหลายไปด้วยเช่นกัน ทั้งทางบก ทางน้ำ หรือจะเป็นทางอากาศ แต่ที่สะดวกจนทำให้นิยมมากคือ ขนส่งทางน้ำจากทะเลไทยผ่านไปยังฮ่องกง แล้วขนส่งทางบอกต่อจากฮ่องกงไปเมืองเซินเจิ้น ปลายทางของผลไม้ที่ถูกส่งออกจะไปอยู่ที่ตลาดนำเข้าผลไม้ขนาดใหญ่ของจีน ตั้งอยู่ที่เจียงหนาน นครกว่างโจว บางส่วนเข้าไปยังเส้นทาง R3A คือ เส้นทางไทยอยู่ที่เชียงรายไปยังประเทศลาวอยู่ที่ห้วยทรายถึงบ่อเต็น แล้วไปยังจีน ที่เมืองโมห่าน  ระยะทางโดยประมาณอยู่ที่ 1,104 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันมีแนมโน้มว่าสินค้าส่วนใหญ่จะถูกส่งผ่านเส้นทางนี้มากขึ้น เพราะเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2556 มีกาสรสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ขึ้น ในส่วนของการขนส่งทางอากาศนั้นส่วนมากจะเป็นผลไม้ ที่มีราคาสูง ซึ่งจะถูกส่งไปยังเมืองที่ประชากรค่อนข้างมีกำลังทรัพย์ในการซื้อที่สูง เช่น เมืองปักกิ่ง เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น โดยผลไม้ที่ส่งทางอากาศส่วนมากจะเป็น มังคุด ชมพู่ มะม่วง และน้อยหน่า เพราะว่าผลไม้พวกนี้มีราคาสูง เก็บรักษายาก มีอายุค่อนข้างสั้น เสียง่าย ช้ำง่าย ดังนั้นการขนส่งทางอากาศจึงเหมาะอย่างมาก นอกจากจะสามารถรักษาสภาพของผลไม้ไว้ได้ดีแล้ว ยังเร็วในการขนส่งแถมยังสามารถส่งได้วันละหลายเที่ยวด้วย

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีการนำเข้าผลไม้ของไทยในปริมาณที่เยอะมาก แต่ก็อย่าลืมว่าประเทศเพื่อนบ้านก็มีผลไม้ชนิดเดียวกันกับเราเช่นกัน ดังนั้นเพื่อการขยายตลาดและโอกาสในการขายมากขึ้น ควรมีหลักการดังนี้

การเพิ่มโอกาสในการส่งออกผลไม้ไทยไปทั่วโลก

  • ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผลไม้ไทย เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลกทราบว่า เรามีผลไม้ที่ดี พร้อมทั้งมีคุณภาพ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ จัดกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ  เป็นต้น เพื่อให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสสัมผัสกับผลไม้ของไทยมากขึ้น
  • สนับสนุนผู้ประกอบการ คือการสนับสนุนให้สามารถส่งออกสินค้าได้อย่างเป็นระบบและมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการในต่างประเทศมากขึ้น
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ ในระดับของผู้บริหาร รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง