เส้นทางส่งออกผลไม้ไทย ไปสู่เมืองจีนดินแดนมังกร

December 2, 2018 admin 0

                ผลไม้เป็นสินค้าทางการเกษตรของไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงมาก เพราะผลไม้ไทยเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามีคุณภาพดี รสชาติอร่อย ส่วนตลาดส่งออกในเอเชียที่สำคัญ ได้แก่ประเทศ ฮ่องกง เวียดนาม และที่สำคัญคือประเทศจีน ผลไม้สำคัญที่ส่งออกไปยังประเทศจีน คือ ทุเรียน ลำไย มังคุด เป็นต้น แต่ 3 ชนิดนี้เป็นชนิดที่มีการส่งออกมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีผลไม้แห้ง เช่น ลำไยแห้ง และมะขามแห้งด้วย ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ไปยังจีนถึง1  ใน […]